Sustainability Goals

Vi började med att tänka igenom vilka områden i FN: s mål för hållbar utveckling vår verksamhet kommer kunna arbeta mest med, och vi kom fram till följande tre, som har varit startpunkten för vår hållbarhetsstrategi för företaget.

Varför dessa tre, och hur gör Alma Linda Linen för att arbeta mot dem? 

Att gå från ord till handling - och hålla det enkelt! Vad kan vi göra i dag, och vad kan vi sträva mot i framtiden. Så här arbetar vi Rutinmässigt, och vad vi Strävar mot .