Leverantörskarta

Vi sourcar all vår produktion med stor omsorg och är stolta över att arbeta med våra utvalda partners. På bilden nedan hittar du både våra direkt partners och deras dotterbolag. Vi har försökt att spåra ursprunget av våra produkter så långt tillbaka som möjligt, och är helt transparent när det gäller både våra linneprodukter samt vårt förpackningsmaterial. 


Vi har valt att arbeta med ett miljömedvetet förpacknings märke i Sverige som heter Avisera och har hämtat ut allt vårt förpackningsmaterial (producerat och hämtat från europeiska fabriker) från dem förutom våra klistermärken, som vi har köpt från det fantastiska och framåtblickande företaget noissue eftersom vi anser att det är viktigt att stödja likasinnade företag över hela världen. 


Vårt linne kommer huvudsakligen från tre linodlare i Europa och dessa är markerade på kartan nedan. Alla tre är Masters of Linen medlemmar, vilket innebär att de har granskats och certifierats som ekologiska lin odlare med ett erkänt linne arv. 
   
Supplier map
Enlarge